Upute za izdavanje monografskih publikacija

 

1. Kad je rukopis u potpunosti pripremljen za tisak, povjerenstvu se predaje tekst na CD-u, te dvije pozitivne recenzije, izjava autora i izjava o provedenom lektorskom postupku na za to predviđenim obrascima (u prilogu). Preuzeti su obrasci Sveučilišta u Rijeci kako bi se olakšao postupak onim autorima/urednicima koji rukopis žele objaviti kao sveučilišno izdanje.

Ako se radi o zborniku radova, povjerenstvu se predaju CD s rukopisom, te recenzije zbornika u cjelini ili svih tekstova u zborniku. Recenzije za pojedine tekstove u zborniku ne moraju biti na sveučilišnim obrascima, prihvaćaju se recenzentski obrasci uredništva koji odgovaraju potrebama zbornika. Recenzije mogu biti na hrvatskom ili nekom drugom europskom jeziku.

Ako se radi o knjižici sažetaka, predaje se cjeloviti tekst na CD-u i potvrda o lekturi.

OBRAZAC ZA RECENZIJU

OBRAZAC – IZJAVA O PROVEDENOJ LEKTURI

OBRAZAC – IZJAVA AUTORA

  1. Rukopis se potom upućuje na Fakultetsko vijeće te se nakon prihvaćanja autoru/uredniku izdaje ISBN-broj.
  2. Autor/urednik tada može zatražiti CIP prema uputama na mrežnim stranicama Sveučilišne knjižnice u Rijeci (rubrika „Za nakladnike“).
    CIP se izdaje samo za izdanja koja idu u tisak te elektronička izdanja objavljena na CD-u.

    CIP se ne izdaje za elektronička-mrežna izdanja (pdf koji se postavlja na web stranice), za periodična izdanja (časopise, novine) i sitna izdanja (brošure, knjižice sažetaka i dr.).

  3. Rukopis je spreman za tisak ili objavu (ako se radi o elektroničkom-mrežnom izdanju).

Elektronička-mrežna izdanja (e-izdanja) podliježu jednakoj proceduri. Postavljaju se na mrežnu stranicu izdavaštvo.ffri.hr,  ali se mogu objaviti i na stranicama odsjeka, projekta, na MudRom ili na nekom drugom mjestu u dogovoru autora/urednika s nadležnim tijelima. Autor/urednik izdanja dužan je Povjerenstvu za izdavačku djelatnost dostaviti konačnu verziju teksta (u .pdf formatu) prije postavljanja na mrežne stranice.

Nova izdanja već izdatog rukopisa prolaze jednaku proceduru! Dakle, ukoliko se neko izdanje ponovno objavljuje u izmijenjenom ili neizmijenjenom obliku, ili se e-izdanje tiska i obrnuto, rukopis mora proći cijelu proceduru, zato jer dobija novi ISBN broj. Rukopis treba biti unesen u plan izdavačke djelatnosti, a povjerenstvu, u tom slučaju, treba dostaviti rukopis, dvije recenzije, potvrdu o lekturi i izjavu autora/urednika.