Obavezni primjerci

Svaki je autor/urednik dužan po objavljivanju rukopisa dostaviti obvezne primjerke Knjižnici Filozofskog fakulteta (soba 130, 1. kat) i to:

1. 9 primjeraka za Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu
2. 3 primjerka za Sveučilišnu knjižnicu u Rijeci
3. 2 primjerka za knjižnicu Filozofskog fakulteta u Rijeci (10 primjeraka ukoliko se radi o udžbeniku)
Ukupno: 14 primjeraka (22 za udžbenik)

Sukladno dogovoru s autorom/urednikom Knjižnici će se dostaviti i dogovoreni broj primjeraka za distribuciju/prodaju.