DOKUMENTI

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci NOVO

Izdavački standard Filozofskog fakulteta

Izdavački standard Sveučilišta u Rijeci

Standardi za izradu (pohranu, prijenos i preuzimanje) E-udžbenika (E-izdanja) Sveučilišta u Rijeci

 

Odluke

Plan izdavačka 2018.

Plan Izdavačka 2018. – redovita nadopuna

Plan Izdavačka 2018. – izvanredna nadopuna

Plan izdavačke 2019.

Plan izdavačke 2019. – izvanredna nadopuna – siječanj 2019.

ODLUKA O SUFINANCIRANJU IZDANJA FAKULTETA ZA 2018.-2019.

Plan izdavačke 2019. – redovita nadopuna – svibanj 2019.

Plan izdavačke 2019. – izvanredna nadopuna – srpanj 2019.

Odluka o sufinanciranju izdanja Fakulteta – 2019.-2020. i 2020.-2021.

Plan izdavačke 2020.

Plan izdavačke 2020. – redovita nadopuna

Plan izdavačke 2020. – izvanredna nadopuna – lipanj 2020.

Izvanredna nadopuna plana – siječanj 2021. (1)

Izvanredna nadopuna plana – siječanj 2021. (2)

Plan izdavačke za 2021.

Plan izdavačke za 2021. s nadopunama

Odluka o sufinanciranju izdanja Fakulteta za 2021.-2022.

Godišnji plan izdavačke djelatnosti za 2022. godinu

Redovita nadopuna Plana Izdavačke djelatnosti za 2022.

Izdavačka djelatnost – izvanredna nadopuna plana lipanj 2022

Plan izdavačke djelatnosti Filozofskog fakulteta za 2023. godinu

Izvanredna nadopuna plana izdavačke djelatnosti za 2023. godinu – siječanj 2023.

Izvanredna nadopuna plana izdavačke djelatnosti za 2023. godinu – veljača 2023.

Redovita nadopuna plana izdavačke djelatnosti za 2023. godinu – lipanj 2023.

Izvanredna nadopuna plana izdavačke djelatnosti za 2023. godinu – lipanj 2023.

Odluka o sufinanciranju izdanja Filozofskog fakulteta u Rijeci 2022-2023

Plan izdavačke djelatnosti Filozofskog fakulteta za 2024. godinu

Nadopuna Plana izdavačke djelatnosti FFRI za 2024. godinu

 

Obrasci

Obrazac – Izjava autora

Obrazac – Izjava o provedenoj lekturi

Obrazac za recenziju

Obrazac za prijavu za godišnji plan izdavačke djelatnosti

Obrazac za postavljanje na web

 

Logotip Filozofskog fakulteta u Rijeci

FFRI – logotip