Upute za izdavanje udžbenika

Za udžbenike vrijedi jednaka procedura kao i za monografske publikacije. Kod udžbenika je dodatno važno naglasiti za koji se kolegij(e) i u okviru kojeg studijskog programa pripremaju. Smjernice Sveučilišta nude upute za pripremu e-udžbenika – Standardi za izradu e-udžbenika. Sve recentne informacije u tom smislu bit će dostupne na mrežnim stranicama izdavaštva Filozofskog fakulteta.