Upute za izdavanje monografskih publikacija

 

1. Kad je rukopis u potpunosti pripremljen za tisak, Povjerenstvu se predaje tekst na CD-u, te dvije pozitivne recenzije, izjava autora i izjava o provedenom lektorskom postupku na za to predviđenim obrascima (u prilogu). Preuzeti su obrasci Sveučilišta u Rijeci kako bi se olakšao postupak onim autorima/urednicima koji rukopis žele objaviti kao sveučilišno izdanje.

Ako se radi o zborniku radova, Povjerenstvu se predaju CD s rukopisom, te recenzije zbornika u cjelini ili svih tekstova u zborniku. Recenzije za pojedine tekstove u zborniku ne moraju biti na sveučilišnim obrascima, prihvaćaju se recenzentski obrasci uredništva koji odgovaraju potrebama zbornika. Recenzije mogu biti na hrvatskom ili nekom drugom europskom jeziku.

Ako se radi o knjižici sažetaka, predaje se cjeloviti tekst na CD-u i potvrda o lekturi.

OBRAZAC ZA RECENZIJU

OBRAZAC – IZJAVA O PROVEDENOJ LEKTURI

OBRAZAC – IZJAVA AUTORA

  1. Rukopis se potom upućuje na Fakultetsko vijeće te se nakon prihvaćanja autoru/uredniku izdaje ISBN-broj.
  2. Autor/urednik tada može zatražiti CIP prema uputama na mrežnim stranicama Sveučilišne knjižnice u Rijeci (rubrika „Za nakladnike“) ili Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Autori/urednici SAMOSTALNO ispunjavaju CIP obrazac i šalju ga u proceduru.
    CIP se izdaje samo za izdanja koja idu u tisak te elektronička izdanja objavljena na CD-u. CIP se ne izdaje za elektronička-mrežna izdanja (pdf koji se postavlja na web stranice), za periodična izdanja (časopise, novine) i sitna izdanja (brošure, knjižice sažetaka i dr.).
  3. Rukopis je spreman za tisak ili objavu (ako se radi o elektroničkom-mrežnom izdanju).

Elektronička-mrežna izdanja (e-izdanja) podliježu jednakoj proceduri. Postavljaju se na mrežnu stranicu izdavaštvo.ffri.hr,  ali se mogu objaviti i na stranicama odsjeka, projekta, na Merlinu ili na nekom drugom mjestu u dogovoru autora/urednika s nadležnim tijelima. Autor/urednik izdanja dužan je Povjerenstvu za izdavačku djelatnost dostaviti konačnu verziju teksta (u .pdf formatu) prije postavljanja na mrežne stranice.

Elektroničko izdanje može biti postavljeno u open accesu (otvorenom pristupu za sve čitatelje) ili može biti postavljeno s lozinkom. To je autor/urednik dužan dogovoriti s predsjednikom Povjerenstva za izdavačku djelatnost prije postavljanja izdanja na web.

Nova izdanja već izdatog rukopisa prolaze jednaku proceduru! Dakle, ukoliko se neko izdanje ponovno objavljuje u izmijenjenom ili neizmijenjenom obliku, ili se e-izdanje tiska i obrnuto, rukopis mora proći cijelu proceduru, zato jer dobija novi ISBN broj. Rukopis treba biti unesen u plan izdavačke djelatnosti, a povjerenstvu, u tom slučaju, treba dostaviti rukopis, dvije recenzije, potvrdu o lekturi i izjavu autora/urednika.