Suizdavaštvo

U slučaju da je Filozofski fakultet suizdavač nekom izdanju, sastavlja se ugovor kojim se precizno određuju obveze svakog od partnera, te načini postupanja.

Ukoliko se priprema publikacija u suizdanju, potrebno je prethodno obavijestiti povjerenstvo koje pokreće proceduru.