Upute za izdavanje znanstvenog časopisa

Procedura za izdavanje časopisa odnosi se samo na prvi broj časopisa.

1. Kad je časopis pripremljen za tisak, urednik povjerenstvu predaje tekstove na CD-u i dvije recenzije za svaki
članak (u skladu s uobičajenom procedurom za znanstvene časopise).

Recenzije za tekstove u časopisu ne moraju biti na sveučilišnim obrascima, prihvaćaju se recenzentski obrasci uredništva koji odgovaraju potrebama časopisa.

Urednici časopisa odgovorni su za provođenje lektorskog postupka tekstova pisanih hrvatskim ili nekim stranim jezikom – što se uređuje u uputama za autore. Stoga nije nužno dostaviti potvrdu o lekturi tekstova.

2. Kad povjerenstvo utvrdi da su zadovoljeni svi kriteriji, upućuje materijale na Fakultetsko vijeće te se nakon prihvaćanja uredniku izdaje ISSN-broj koji se koristi za svaki sljedeći broj časopisa.

3. Časopis je spreman za tisak ili objavu (ako se radi o elektroničkom izdanju).

 

Za elektronička-mrežna izdanja vrijedi jednaka procedura. Poveznica na cjelovite tekstove časopisa i/ili na mrežne stranice časopisa postavlja se na mrežnu stranicu izdavastvo.ffri.hr.