ZA AUTORE/UREDNIKE

UPUTE ZA IZDAVANJE PUBLIKACIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U RIJECI

Zajedničke odredbe:

  1. autor/urednik dužan je uvrstiti izdanje u godišnji plan izdavačke djelatnosti Filozofskog fakulteta popunjavanjem za to predviđenog obrasca najkasnije do 10. prosinca (OBRAZAC ZA PRIJAVU ZA GODIŠNJI PLAN IZDAVAČKE DJELATNOSTI), a na temelju poziva koji u studenome Povjerenstvo za izdavačku djelatnost upućuje fakultetskim ustrojbenim jedinicama. Ispunjeni obrazac tajnici ustrojbenih jedinica (NE AUTORI SAMOSTALNO) šalju na adresu Povjerenstva za izdavačku djelatnost izdavacka@ffri.hr. Ni jedna publikacija ne može se odobriti ili smatrati izdanjem FFRI-a ukoliko nije uvrštena u plan izdavačke djelatnosti.

Na Fakultetskome vijeću u prosincu donosi se plan izdavačke djelatnosti za sljedeću kalendarsku godinu.

Redovita nadopuna plana moguća je na sjednici Fakultetskog vijeća u svibnju, također na temelju ispunjenog obrasca, koji treba poslati Povjerenstvu najkasnije do 30. travnja.

Moguća je i izvanredna nadopuna plana izdavačke djelatnosti ukoliko za to postoje valjani razlozi koje Povjerenstvo mora prihvatiti i uputiti na potvrdu Fakultetskom vijeću.

Nerealizirani naslovi iz plana tekuće godine prenose se u plan za sljedeću godinu, osim u slučaju kad autori/urednici izrijekom ne zatraže njihovo brisanje iz plana izdavačke djelatnosti.

  1. Rukopisi moraju slijediti/poštivati Izdavački standard Filozofskog fakulteta (IZDAVAČKI STANDARDI FF)