Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović
Engleski kao jezik visokoškolske nastave: kritički pristup jezičnoj politici i praksi

Godina izdanja: 2022.

E-izdanje: Engleski kao jezik visokoškolske nastave: kritički pristup jezičnoj politici i praksi

Ova znanstvena monografija daje kritički osvrt na jezičnu politiku i praksu u engleskome kao jeziku visokoškolske nastave (EJVIN). EJVIN se odnosi na engleski kao jezik poučavanja u visokome obrazovanju u zemljama gdje on nije prvi jezik većinskoga stanovništva niti službeni jezik.

Nakon uvodnoga poglavlja o povezanosti EJVIN-a i internacionalizacije visokoga obrazovanja drugo poglavlje knjige govori o ulozi i statusu engleskoga u visokome obrazovanju te njihovu utjecaju na uključenost nastavnika u tu edukacijsku inovaciju. EJVIN se promatra kroz mogućnosti koje pruža studentima i nastavnicima te kroz izazove koji proizlaze iz nedovoljne razine jezičnoga umijeća, nedostatka jezične potpore i izostanka eksplicitne jezične politike. U trećemu se poglavlju obrađuju rezultati međunarodnoga istraživanja provedenoga među sveučilišnim profesorima na pet europskih sveučilišta – Sveučilištu u Kopenhagenu, Sveučilištu u Torinu, Sveučilištu u Maastrichtu, Sveučilištu u Lleidi i Sveučilištu u Rijeci. Podrobno se analiziraju razlike u nastavi na engleskome i materinskome jeziku, zadovoljstvo nastavnika poučavanjem na engleskome te jezične vještine nastavnika i studenata za EJVIN. U četvrtome se poglavlju detaljno analizira jezična potpora za nastavnike u EJVIN-u, s posebnim osvrtom na dva primjera dobre prakse: program Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN i TAEC-radionice za razvijanje jezičnih, metodičko-didaktičkih i interkulturnih kompetencija nastavnika. U posljednja se dva poglavlja knjige kritički pristupa eksplicitnoj jezičnoj politici u EJVIN-u te potrebi za njom u različitim visokoškolskim kontekstima kako bi se standardizirala praksa i osigurala kvaliteta.

ISBN: 978-953-361-063-4