D. Durić, S. Zubčić
HRVATSKO-MAKEDONSKE KNJIŽEVNE, JEZIČNE I KULTURNE VEZE Zbornik radova s Petoga međunarodnoga znanstvenoga skupa održana u Rijeci 6. i 7. listopada 2017.

Godina izdanja: 2019.

Cijena: 100 kn (tiskano)
E-izdanje

Peto izdanje zbornika tri tematska bloka: književnost,jezik i kultura. Prvi tematski blok  razmatra različite aspekte makedonske i hrvatske književnosti, kao i njihovih dodira. Drugi tematski blok posvećen je jeziku te donosi radove koji se bave različitim temama,od crkvenoslavenskoga jezika, etnolingvistike, sociolingvistike, frazeologije, do usvajanja makedonskoga kao drugoga i stranoga jezika. Treća cjelina rezervirana je za kulturu i sadrži četiri rada koji problematiziraju vrednovanja znanstvenoga rada, filozofske koncepte poput protonizma te istraživanja antike.

ISBN 978-953-7975-79-1 (tiskano izdanje),
ISBN 978-953-7975-80-7 (elektroničko izdanje)