Diana Stolac
Od fonologije do leksikologije

Godina izdanja: 2018.

Cijena: 15,93€ (120,00 kn)

Cijeneći izniman rad profesorice Marije Turk i njezine prinose nacionalnoj filologiji, ali i višegodišnji predan nastavni rad na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta, njezini su joj kolege priredili zbornik radova naslovljen Od fonologije do leksikologije, u kojemu su objavljeni radovi brojnih istraživača s fakulteta na kojemu je radila, ali i mnogih s drugih znanstvenih institucija.

Zbornik je 6. knjiga u Biblioteci časopisa Fluminensia.

ISBN 978-953-7975-68-5