Fluminensia – 25/2013
Br. 1, 2

Godina izdanja: 2013.

Cijena: 7,96€ (60,00kn) (po broju)

FLUMINENSIA je časopis za filološka istraživanja što ga od 1989. kontinuirano dvaput godišnje objavljuje Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Tematski pokriva područje filologije i obuhvaća radove iz područja jezikoslovlja, u prvom redu kroatističkoga (dijalektološke, povijesnojezične, standardološke kroatističke i komparativne studije), iz područja književnosti (povijesti književnosti, teorije književnosti i stilistike), kao i prikaze netom objavljenih djela iz svih nabrojenih područja (temeljite i vrlo stručne prikaze isključivo znanstvenih publikacija).

Od 2013. godine na mrežnim se stranicama http://fluminensia.ffri.hr/ po završenom recenzentskom postupku objavljuju e-članci, koji su kasnije dio prvoga sljedećega tiskanog izdanja.
Časopis izlazi na hrvatskome jeziku te na drugim jezicima. Svaki članak ima sažetak na hrvatskome jeziku i engleskome jeziku ako je pisan nekim drugim jezikom.

Svaki se članak šalje na recenziju dvama recenzentima, nerijetko i stranim. U slučaju opozitnih recenzija, procijeni li Uredništvo potrebnim, članak se šalje i trećemu recenzentu, a na koncu Uredništvo donosi zaključnu ocjenu. Uredništvo odbija radove neadekvatne sadržajem ili vrijednošću bez recenzentskog postupka. Primaju se isključivo neobjavljeni radovi.
Od 2007. godine časopis FLUMINENSIA kategoriziran je kao a1 časopis, a od 2016. godine jedan je nekoliko hrvatskih znanstvenih časopisa koje je Thomson Reuters uključio u svoju novu Web of Science Core Collection ediciju: Emerging Sources Citation Index (ESCI). Drugoj kvartili (Q2) prema Scimago Journal & Country Rank u kategoriji povijesti i teorije književnosti (Literature and Literary Theory) Fluminensija pripada od rujna 2016. godine.
Časopis se citira u relevantnim bazama podataka i to: ESCI (Wos), CSA Linguistic and Language Behavior Abstracts, Modern Language Association (MLA), Linguistic Bibliography, Directory of Open Access Journals (DOAJ), European Reference Index for the Humanities (ERIH), SCOPUS, URLICHSWEB
Časopis se distribuira u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. Arhiva časopisa Fluminensia dostupna je na mrežnoj stranici http://fluminensia.ffri.hr/arhiva-casopisa.html te na portalu Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (Hrčak) http://hrcak.srce.hr/fluminensia.
ISSN 0353-4642 (Tisak)
ISSN 1848-9680 (Online)

e-adresa: fluminensia@ffri.hr
http://fluminensia.ffri.hr/