Fluminensia – 31/2019
Br. 1

Godina izdanja: 2019.

Cijena: 7,96€ (60,00 kn)

Broj je posvećen povijesnosintaktičkim temama. Poticaj za pripremu ovoga broja bio je panel Sintaktičke raznolikosti kroz vrijeme / Syntactic diversity across time, na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Perspektive jezične raznolikosti / Perspectives on Linguistic Diversity Centra za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta u Rijeci, na kojemu su predstavljeni rezultati tematski i metodološki raznovrsnih sintaktičkih istraživanja.

Uz te su sada i drugi radovi okupljeni u Fluminensiji, i tradicionalnih i suvremenih pristupa sintaksi. Radovi pokazuju sintaktičke raznolikosti u dijakroniji i sinkroniji.

ISSN 0353-4642 (Tisak)
ISSN 1848-9680 (Online)

e-adresa: fluminensia@ffri.hr

mrežna stranica: http://fluminensia.ffri.hr/