G. Bilogrivić, K. Jovanović, R. Kurelić, B. Španjol-Pandelo
Ceremonije i ceremonijalna komunikacija

Godina izdanja: 2019.

Cijena: 9,95€ (75,00 kn) (tiskano)
E-izdanje

Ceremonije i ceremonijalna komunikacija sveučilišni je priručnik kojim se teži prikazati nastanak i razvitak ceremonija i ceremonijalne komunikacije te značaja koje su ove pojavnosti ostvarivale u srednjovjekovnom i ranonovovjekovnom razdoblju. Ceremonije i rituali predstavljaju sponu između društava srednjovjekovne i ranonovovjekovne Europe. Nastaju zbog toga što grupa ljudi kroz njih pokušava prikazati određenu svrhu, legitimitet i zajednički identitet, kao i osigurati provođenje društveno-političkog hijerarhijskog uređenja unutar zajednice. Samim time oni su poticali poslušnost unutar političke hijerarhije te obvezivali pripadnike plemićkih i dvorskih krugova, kao i ostale podanike, da se ponašaju prema utvrđenim pravilima. Iz navedenog vidljiva je i njihova važnost pri utvrđivanju političkog djelovanja u ovim povijesnim razdobljima.

ISBN (za tiskano izdanje): 978-953-7975-90-6
ISBN (za elektroničko izdanje): 978-953-7975-91-3