G. D’Alessio, M. Orlić
ČASOPIS ZA POVIJEST ZAPADNE HRVATSKE
Sjevernojadranski povijesni panoptikum

Godina izdanja: 2012.

Cijena: 7,96€ (60,00 kn)

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske publikacija je Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci. Časopis je prvi puta izdan 2006., a u razdoblju od 2007. do 2012. izlazi kao dvobroj, dok je od 2013. započeto tiskanje časopisa jednom godišnje. Časopis za povijest Zapadne Hrvatske objavljuje priloge iz svih povijesnih područja i razdoblja, ali isto tako teži multidisciplinarnom pristupu istraživanja povijesnih, društvenih i kulturnih tema s područja srednje i jugoistočne Europe, kao i Mediterana.
Časopis za povijest Zapadne Hrvatske objavljuje izvorne znanstvene članke, pregledne radove, prethodna priopćenja, te prikaze i izvještaje. Radovi se objavljuju na hrvatskom, engleskom, talijanskom i slovenskom jeziku. Svi predani i prihvaćeni radovi bit će evaluirani prvo od strane redakcije, a potom i predani na recenzijski postupak
E-mail: panoptikon@ffri.hr
http://hrcak.srce.hr/cpzh