GENERACIJA INTERNETA / THE INTERNET GENERATION
Diana Stolac i Anastazija Vlastelić (ur.)

Godina izdanja: 2021.

Cijena: 26,54€ (200,00 kn)

U knjizi Generacija interneta / The Internet Generation promatra se jezik mlađe generacije, na kojemu su najvidljiviji utjecaji internetske komunikacije. Propitivanja su najčešće unutar pojedinih slavenskih jezika, ali su dotaknute i interakcije između slavenskih i drugih jezika, posebice globalno prisutnoga engleskog jezika.
U knjizi su predstavljeni rezultati znanstvenih istraživanja kolegica i kolega Komisije za sociolingvistiku Međunarodnoga slavističkog komiteta.

ISBN: 978-953-169-462-9 (Hrvatska sveučilišna naklada)
ISBN: 978-953-361-031-3 (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet)
ISBN: 978-953-361-032-0 (e-izdanje)