Ines Srdoč-Konestra, Saša Potočnjak
Putovima Frankopana

Godina izdanja: 2018.

Cijena: E-izdanje

Monografija

U monografiji Putovima Frankopana suvremenom se čitatelju na jednostavan te primjereno stručan način približava bogatu frankapansku/frankopansku ostavštinu. Počevši od razmatranja o povijesti i podrijetlu obitelji, o pravnom nasljeđu Vinodolskoga zakona i Krčkoga statuta, prezentacije patrimonija i kopnenih stečevina, arheoloških nalaza i nalazišta, kaštela Knezova Krčkih, kulturnoga krajolika otoka Krka, Vinodola, Gorskoga kotara, te Senja i Modruša, preko umjetničkih predmeta – drvorezbarenih skulptura, poliptiha, pokaznica i relikvijara, zagovora u zlatu i svili, pa sve do latinskih i glagoljskih epigrafskih spomenika, rukopisa, povelja, darovnica, iluminiranih kodeksa, tiskanih knjiga te književne i glazbene produkcije. Ova je monografija svojevrstan frankopanski ‘itinerar’ Primorsko-goranskom županijom.

ISBN 978-953-7975-76-0