Iris Vidmar Jovanović
Narrative Art, Knowledge and Ethics

Iris Vidmar Jovanovic – Knjiga

Knjiga Narrative art, knowledge and ethics predstavlja zbirku eseja koji sustavno istražuju kognitivne i etičke aspekte narativne umjetnosti. Pozadinska je pretpostavka da narativna umjetnost, unatoč svojoj fikcijskoj komponenti, omogućuje različite načine  zahvaćanje svijeta, govorenja o ljudskom iskustvu i specifično ljudskoj situiranosti u svijetu, zbog čega čitanje takvih  umjetničkih djela može višestruko pomoći da bolje razumijemo svijet, sebe, druge ljude, socijalnu stvarnost i njezine etičke implikacije.

ISBN: 978-953-7975-92-0