J. Ledić (ur.)
PROMJENE U AKADEMSKOJ PROFESIJI:
ODGOVOR NA IZAZOVE U DRUŠTVU?

Godina izdanja: 2012.

Cijena: 9,29€ (70,00 kn)

Autori: B. Ćulum, J. Ledić, B. Rafajac, N. Rončević, M. Turk

Monografija Promjene u akademskoj profesiji: odgovor na izazove u društvu?, kojoj su u fokusu pitanja civilne misije sveučilišta i stavovi/iskustva akademskih djelatnika prema njenim različitim aspektima, iznimno je važna publikacija, posebno u hrvatskom kontekstu u kojem se radi o relativno novom području na akademskoj istraživačkoj sceni. Monografija obiluje referiranjem na recentnu međunarodnu i hrvatsku literaturu u području kojim se bavi, a njena vrijednost leži i u komparativnoj dimenziji empirijskih podataka, kao i u predstavljanju ne samo kvantitativnih već i kvalitativnih podataka o raznim aspektima (ne)uključenosti akademskih djelatnika u aktivnosti koje nadilaze njihove tradicionalne uloge nastave i istraživanja.

(Dr. sc. Karin Doolan, doc.)