J. Zloković, N. Čekolj
Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa

Godina izdanja: 2018.

Cijena: 15,93€ (120,00 kn)

Monografija Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa nastala je u sklopu znanstvenog projekta „Pedagoški aspekti odnosa u obitelji“, koji vodi prof. dr. sc. Jasminka Zloković, a financira Sveučilište u Rijeci. U njoj se razmatraju različiti aspekti etiologije obitelji i obiteljskih odnosa, uloga obitelji u životu i razvoju djeteta, prikazuju se različiti pogledi i teorijski koncepti kao i metodološki pristupi u ispitivanju funkcioniranja obitelji i obiteljskih odnosa. Ova je monografija usmjerena na pluralizam obitelji te komparativni pristup istraživanju obiteljskog nasilja.