Kako menadžer zamagljuje istinu ili tekstne vrste asertivnog tipa
Autorica: Suzana Jurin

Godina izdanja: 2024.

E-izdanje: Kako menadžer zamagljuje istinu ili tekstne vrste asertivnog tipa

Ova publikacija objavljena je na hrvatskom jeziku i broji 97 stranica teksta istraživanja i prezentacije istraživanja kroz 3 poglavlja, 35 navoda recentnih bibliografskih jedinica, popis tablica, popis slikovnih prikaza, te 1 stranicu indexiranih  pojmova.  Ova knjiga fokusirana je na istraživanje o tekstu, o lingvističkom pojmu teksta u suvremenim socijalnim domenama, te o ulozi takvih tekstova u procesu komunikacije.

ISBN 978-953-361-111-2 (e-izdanje)