L. Badurina (ur.)
RIJEČKI FILOLOŠKI DANI 10:
Zbornik radova s Desetoga znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Rijeci od 27. do 29. studenoga 2014.

Godina izdanja: 2016.

Cijena: 13,27€ (100,00 kn)

Poveznica na sadržaj Zbornika: SADRŽAJ

U ovoj knjizi objavljujemo trideset i šest pristiglih i pozitivno ocijenjenih priloga s jubilarnih Riječkih filoloških dana, znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem, a koji je održan u studenome 2014. u organizaciji Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci. Tekstovi su okupljeni u četiri cjeline, koje odgovaraju i glavnim temama skupa: Relacije u književnosti, Relacije u jeziku i među jezicima te Ostale književnoznanstvene teme i Ostale jezikoslovne teme.