Marija Brajdić Vuković, Ivana Miočić, Nadja Čekolj, Jasminka Ledić
Kvalitativna studija slučaja: od ideje do realizacije / Qualitative Case Study: from Idea to Realization

Godina izdanja: 2021.

E-izdanje HR: Kvalitativna studija slučaja: od ideje do realizacije

E-izdanje ENG: Qualitative Case Study: From Idea to Realization

Monografija Kvalitativna studija slučaja: od ideje do realizacije nastala je s ciljem doprinosa razumijevanju kvalitativne studije slučaja i izazova njezina provođenja iz perspektive istraživača koji ju provodi prvi put, neovisno o tome radi li se o iskusnom istraživaču ili istraživaču početniku. U ovoj je monografiji namjera prikazati svoja polazišta i razumijevanje biti kvalitativne studije slučaja s nadom da će naša iskustva pomoći u rješavanju izazova ili barem dati perspektivu ili smjer potencijalnih rješenja istraživačkih dvojbi.

ISBN:
978-953-361-045-0
978-953-361-046-7