Marijan Bradanović (ur.)
DIJALOZI S BAŠTINOM 2011.-2016.
Prvih šest godina

Godina izdanja: 2017.

Cijena: E-izdanje

Dijalozi s baštinom su znanstveno-stručni skup koji se održava svake godine oko Dana svjetske baštine (18. travnja).  Kroz godine skup je postao središnje mjesto prezentacije konzervatorskih i konzervatorsko-restauratorskih zahvata, istraživanja, planova ili rješenja nekoga konzervatorskoga problema, no ponajprije postao je mjesto susret radi otvorene diskusije, s namjerom poticanja posljednjih godina zamrle rasprave o problemima zaštite kulturne baštine.

U publikaciji su na jednom mjestu objavljeni sažeci izlaganja održanih na Dijalozima s baštinom od 2011. do 2016. podijeljeni u godišnje tematske cjeline popraćeni uvodnim tekstovima, popisima sudionika i literature te kazalom mjesta.