Marko Jurjako i Luca Malatesti
Filozofija uma: suvremene rasprave o odnosu uma i tijela

Godina izdanja: 2022.

E-izdanje: Filozofija uma_suvremene rasprave o umu i tijelu_Jurjako i Malatesti

Knjiga se bavi suvremenom raspravom o odnosu uma i tijela. Ova rasprava poprima svoj moderan oblik tijekom 17. stoljeća u radovima Renéa Descartesa. Stoga se u knjizi pregled ovih tema započinje razmatranjem znanstvene slike svijeta koja poprima novi oblik u Descartesovo vrijeme i načina na koji Descartes počinje razmišljati o prirodi uma i njegovom mjestu u svijetu. U knjizi se pokrivaju najvažnija stajališta u suvremenoj filozofiji uma i  njihove  argumente,  odnosno protuargumente. Važna teza knjige je da su suvremene debate i dalje pod velikim utjecajem Descartesove argumentacije, naročito kada razmišljamo o prirodi svjesnih mentalnih stanja.

ISBN: 978-953-361-057-3 (e-izdanje)