Marko Maliković
INTERNETSKA ISTRAŽIVANJA
Sveučilišni priručnik

Godina izdanja: 2015.

Cijena: E-izdanje

Priručnik Internetska istraživanja pisan je prvenstveno za potrebe istoimenoga kolegija na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Nastao je na temelju materijala za predavanja, koja se na ovom kolegiju i u ovakvu obliku izvode od akademske godine 2010./2011., kada je kolegij i uveden u studijski program psihologije. Priručnik je u prvome redu namijenjen studentima psihologije iako može poslužiti i svima koji se u svojim istraživanjima koriste internetom. Namjena je ovog priručnika dvojaka: prenijeti čitateljima temeljna teorijska znanja o internetskim metodama istraživanja te pružiti praktičnu pomoć u kreiranju i provođenju takvih istraživanja u nekim odabranim korisničkim alatima. Postoje mnoge zamke i česte metodološke pogreške u internetskim istraživanjima, koje su utvrdili priznati svjetski stručnjaci iz ovog područja, vrlo često na vlastitim iskustvima. Ovaj priručnik nudi savjete kako izbjeći najčešće od tih pogrešaka i istraživanje učiniti što učinkovitijim.