Mrnjaus, Kornelija: Kultura, vrijednosti i odgoj u Japanu

Godina izdanja: 2018.

Cijena:  E-izdanje

Cilj je ove knjige predstaviti neka obilježja i razumijevanje kulture, vrijednosti i odgoja u Japanu, do kojih se došlo istraživanjem literature i intervjuom s osobom koja je odrasla i živi u Japanu. Knjiga je podijeljena u sedam poglavlja kroz koja se govori o nekim činjenicama o Japanu, s naglaskom na japanski jezik i japanski sustav obrazovanja; o osnovnim japanskim vrijednostima i odgoju za vrijednosti u (ranom) djetinjstvu u Japanu, s naglaskom na ulogu predškolskih ustanova u prenošenju vrijednosti i oblikovanju identiteta japanske djece.

ISBN 978-953-7975-75-3 (elektroničko izdanje)
ISBN 978-953-7975-74-6 (tiskano izdanje)

Monografiju je sufinancirala Zaklada Sveučilišta u Rijeci.