Nepoznato o poznatom: Uloga hranjenja u samopoimanju Alessandra Pokrajac-Bulian (urednica)

Godina izdanja: 2021.

E-izdanje: NEPOZNATO O POZNATOM- Urednica: Alessandra Pokrajac-Bulian – Zbornik stud. radova

Zbornik ”Nepoznato o poznatom: Uloga hranjenja u samopoimanju”, rezultat je znanstvenoistraživačkoga rada dvadeset i jedne studentice druge godine Diplomskoga studija psihologije Filozofskoga fakulteta u Rijeci (ak. god. 2020./2021). Zbornik sadrži sedam istraživanja koja se bave poremećajima u hranjenju, povišenom tjelesnom masom, negativnom slikom tijela, rizičnim i zaštitnim čimbenicima ovih smetnji te nekim specifičnim aspektima hranjenja poput ortoreksije nervoze ili emocionalnoga jedenja koji su vrijedni prilozi proučavanju ove problematike, ne samo za stručnu već i za zainteresiranu širu javnost.

ISBN: 978-953-361-037-5