Osnaživanje obitelji – izazovi i perspektive
Jasminka Zloković (urednica)

Godina izdanja: 2023.

Cijena tiskanog izdanja: 23

E-izdanje: Osnaživanje obitelji – izazovi i perspektive

Uz uvažavanje stalne promjenjivosti obitelji kroz vrijeme i uz oprez u odnosu na istraživanja u bližoj ili daljoj budućnosti obitelj je nenadoknadiv životni i odgojni čimbenik.

Obitelj bi trebala za sve svoje članove biti mjesto ljubavi, emocionalne topline, bezuvjetne međusobne podrške i brige. Nažalost, za mnoge ranjive skupine to nije stvarnost, a to se  odnosi na mnogu djecu i starije osobe ili članove obitelji s kroničnim zdravstvenim problemima, invalidne osobe ili osobe koje su ekonomski ovisne o drugom članu ili članovima obitelji. Na sreću, rezultati našega višegodišnjeg rada na istraživačkom projektu pokazuju egzistiranje jakih, snažnih obitelji koje njeguju pozitivne odnose, respektiraju značaj pozitivne reverzibilne komunikacije,  značaj  zajednički provedena vremena, međusobne podrške i ohrabrivanja, pokazivanja empatije, zajedništva kao i drugih ključnih činitelja koji obitelj osnažuju u suočavanju sa stresorima i čine čvršćom kako bi bolje odgovarala na svakodnevne izazove.

ISBN 978-953-361-084-9 (tiskano izdanje)
ISBN 978-953-361-085-6 (e- izdanje)