Positive Attitude towards Teaching in Higher Education / Pozitivan odnos prema nastavi u viskom obrazovanju
Ivana Miočić, Jasminka Ledić, Marija Brajdić Vuković

Godina izdanja: 2021

E-izdanje ENG: Positive Attitude towards Teaching in Higher Education

E-izdanje HR:    Pozitivan odnos prema nastavi u visokom obrazovanju

Cilj je publikacije prikazati i promovirati okvir pozitivnoga odnosa prema nastavi,  elemente koji čine taj odnos te preporuke koje proizlaze iz akceptiranja predloženoga koncepta.

Monografijom se ne obraćamo isključivo znanstvenoj javnosti koja dijeli naše znanstvene interese, već svima kojih se tiče ova tema, ponajprije visokoškolskim nastavnicima svih disciplina, upravama visokoškolskih institucija te donositeljima odluka koji mogu utjecati na poticanje pozitivnoga odnosa spram visokoškolske nastave.

ISBN ENG: 978-953-361-035-1

ISBN HR:   978-953-361-034-4