Predrag Šustar
Harmonia mundi: Kantova teorija empirijske spoznaje

Godina izdanja: 2019.

Cijena: 6,64€ (50,00 kn)
E-izdanje

Kako dolazimo do pojmova koje svakodnevno koristimo, poput pojmova crveno i stablo? Nadalje, kako formiramo složene znanstvene pojmove, posebice u prirodnim znanostima? Kojim procedurama dolazimo do ostalih uspješnih sastavnica znanstvene prakse, primjerice zakona i teorija kojima objašnjavamo, predviđamo te, konačno, mijenjamo tijek pojava u prirodi?
Knjiga razmatra odgovore koje je na navedena i njima srodna pitanja ponudila Kantova kritička filozofija, i to u razdoblju korjenitih promjena tadašnjih prirodnih znanosti, prije svega kemije i biologije. U tom smislu, knjiga provodi analitičko čitanje Kantovih predmetnih odgovora u kontekstu šire rasprave unutar filozofije znanosti i epistemologije te elaborira inovativnu interpretaciju koja ističe deliberativne i tehničko-praktičke momente koji omogućavaju našu spoznaju prirodnih pojava.

ISBN: 978-953-7975-82-1