Preporuke za promicanje i jačanje učenja zalaganjem u zajednici u visokom obrazovanju u Europi te primjeri dobre prakse
Urednici:
izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić
prof. dr. sc. Lara Jelenc
Matia Torbarina, mag.psih.

Godina izdanja: 2020.

E-izdanjeSLIHE Preporuke za promicanje i jačanje učenja zalaganjem u zajednici u visokom obrazovanju u Europi te primjeri dobre prakse

Preporuke su razvijene kao dio Erasmus+ projekta „Service Learning in Higher Education – Fostering the Third Mission of Universities and Civic Engagement of Students (SLIHE) koji za cilj ima osnažiti kapacitete visokoškolskih ustanova u regiji Srednje i Istočne Europe u svrhu ostvarenja njihove treće/civilne misije te unapređenja civilnog zalaganja studenata, a kroz provedbu inovativne strategije učenja zalaganjem u zajednici.

Projektni tim SLIHE sa zadovoljstvom predstavlja preporuke za daljnje promicanje i jačanje učenja zalaganjem u zajednici u ustanovama visokog obrazovanja u Europi. Preporuke su rezultat zajedničke inicijative i suradnje sudionika na projektu sa sveučilišta iz šest različitih partnerskih država – Austrije, Hrvatske, Češke Republike, Njemačke, Rumunjske i Slovačke.

Preporuke su namijenjene ključnim skupinama dionika: (I) sveučilišta, fakulteti, odsjeci, (II) fakultetski / nastavni kadar, (III) studenti, (IV) organizacije iz zajednice, te (V) značajni nacionalni i europski dionici iz područja visokog obrazovanja.

ISBN: 978-953-361-009-2 (e-izdanje)