Priručnik za studente i mentore izvan sustava visokoga obrazovanja
Autori: Nikolina Belošević, Dubravka Božić Bogović, Maja Ćutić Gorup,
Maja Đurđulov, Corinna Gerbaz Giuliano, Kosana Jovanović,
Palma Karković Takalić, Nataša Košuta, Barbara Španjol-Pandelo, Petra Žagar Šoštarić

Godina izdanja: 2023.

E-izdanjePrirucnik za studente i mentore izvan sustava visokog obrazovanja – Perpetuum agile

Ovaj Priručnik nastao je u sklopu projekta Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile) trogodišnjega projekta Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, financiranoga bespovratnim sredstvima Europskoga socijalnog fonda (ESF) i Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, koji se provodi s ciljem unapređenja postojećih i razvijanja novih modela stručne prakse u studijskim programima Filozofskoga fakulteta u Rijeci.

ISBN 978-953-361-090-0