prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec
Uvođenje suvremenih tehnologija u učenje i poučavanje: Istraživanje učinaka pilot-projekta e-Škole

Godina izdanja: 2020.

E-izdanje:  Uvođenje suvremenih tehnologija u učenje i poučavanje: Istraživanje učinaka pilot-projekta e-Škole

U monografiji je prikazano znanstveno istraživanje učinaka Pilot projekta e-Škole – uvođenje IKT-a u učenje i poučavanje u 151 osnovnu i srednju školu u Republici Hrvatskoj. Ispitani su učinci projekta na digitalne kompetencije nastavnika, učenika, stručnih suradnika, ravnatelja i administrativnog osoblja, njihove stavove i korištenje IKT-a, afektivne i kognitivne ishode učenja učenika te digitalnu zrelost škola.

ISBN: 978-953-361-006-1