Psihologijske teme – 24/2015

Psihologijske teme / Psychological Topics

Cijena: 5,31€ (40,00 kn)

Časopis Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci Psihologijske teme objavljuje originalne znanstvene članke iz različitih područja psihologije koje potpisuju autori iz Hrvatske, ali i inozemstva. Najčešće su objavljivani radovi iz područja razvojne, kognitivne, edukacijske, kliničke, zdravstvene, organizacijske i evolucijske psihologije te psihologije ličnosti. Godišnje izlaze tri broja časopisa, pri čemu je prvi broj posvećen posebnoj temi iz psihologije i isključivo je na engleskom jeziku. Cilj je časopisa stvoriti komunikacijski kanal koji će povezati ne samo znanstvenike iz različitih područja psihologije već i omogućiti implementiranje psihološke prakse suvremenim znanstvenim spoznajama. Primaju se isključivo neobjavljeni radovi koji se prihvaćaju za objavljivanje nakon dvije nezavisne pozitivne recenzije. Časopis objavljuje izvorne znanstvene radove, pregledne članke i kratka izvješća. Svaki članak uključuje  sažetak koji se prevodi na dva svjetska jezika (engleski i španjolski).

E-mail: psihologijske_teme@ffri.hr
http://www.ffri.hr/psihologija/casopis-psihologijske-teme-psychological-topics.html

Psihologijske_teme_vol24_n1_2015 Psihologijske_teme_vol24_n2_2015 Psihologijske_teme_vol24_n3_2015