ŠIRINOM FILOLOŠKE MISLI. Zbornik u čast Diani Stolac
Borana Morić-Mohorovičić i Anastazija Vlastelić (ur.)

Godina izdanja: 2022.

Cijena: 37,16€ (280 kn)

Zbornik Širinom filološke misli, u čast prof. dr. sc. Diani Stolac, profesorici emeriti Sveučilišta u Rijeci, skup je četrdeset devet tekstova koji tematskom širinom i ozbiljnošću znanstvenoga pristupa pretpostavljaju širok krug čitatelja, kako znanstvenika, tako i studenata diplomskih i poslijediplomskih studija. Autori su svoje radove utemeljili na recentnim spoznajama i uz odgovarajuću znanstvenu metodologiju iznijeli mnoge ideje koje osvjetljavaju postojeća istraživanja iz različitih područja, prije svega iz povijesti jezika, dijalektologije, sintakse, morfologije, leksikologije, tvorbe riječi, stilistike, pragmalingvistike, etimologije, gramatikologije, dodira hrvatskoga s drugim jezicima, metodike i književne teorije. Analizirajući tematsku relevantnost radova u Zborniku, dade se zaključiti da je riječ o zapaženome zborniku radova koji će zainteresiranomu čitatelju ponuditi ne samo promišljanja o rasponu tema kojim se u svojemu znanstvenu radu bavi Diana Stolac nego i razmatranja o vrlo širokim i aktualnim jezikoslovnim temama.

ISBN 978-953-169-506-0 (Hrvatska sveučilišna naklada)
ISBN 978-953-361-075-7 (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet)
ISBN 978-953-361-076-4 (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, e-izdanje)