Social and Technological Aspects of Art; Challenges of the ‘New Normal’
Iris Vidmar Jovanović, Valentina Marianna Stupnik

Godina izdanja: 2022.

E-izdanje: Social and Technological Aspects

Radovi objavljeni u zborniku primarno se bave posljedicama pandemije izazvane virusom kovid-19 i epidemiološkim mjerama implementiranima za njezino suzbijanje na umjetničke prakse, na razvoj novih oblika umjetnosti i na nove moduse  participacije publike u umjetničkim događajima. Ovim se pitanjima pristupa iz perspektive suvremenih estetskih teorija, primarno estetike svakodnevnog, s posebnim naglaskom na društvenu, tehnološku i političku dimenziju umjetnosti koje su došle do izražaja u razdoblju ‘novog normalnog’.

ISBN: 978-953-361-053-5  (tiskano izdanje)
978-953-361-054-2 (e-izdanje)