Tadić-Šokac, Sanja Roman o samome sebi

Godina izdanja: 2018.

Cijena: 13,27€ (100,00 kn)

Knjiga Roman o samome sebi problematizira teorijski problem metatekstualnosti u književnim djelima. Knjigu čine dva dijela. U prvom se dijelu autorica bavi teorijskim pitanjima metatekstualnosti u hrvatskoj i stranoj kritičkoj literaturi. U drugome dijelu se daju pažljive i metajezično sustavne analize pojedinih djela iz hrvatske i makedonske književnosti XX. i XXI. stoljeća. Na ‘primjene’ literarnosne osviještenosti upućuje se u romanima M. Krleže, V. Desnice, N. Gašić, I. Brešana i V. Andonovskog.

 

ISBN 978-953-7975-78-4