Umjetnost gotike
Odabrani primjeri europske arhitekture kasnoga srednjega vijeka
Prvi dio
Autorica: Barbara Španjol-Pandelo

Godina izdanja: 2023.

E-izdanjeUmjetnost gotike. Odabrani primjeri europske arhitekture kasnoga srednjega vijeka. Prvi dio.

Udžbenik Umjetnost gotike cjeloviti je prikaz razvoja gotičke arhitekture u Francuskoj, Engleskoj, Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj. Definirani su kronološki okviri i najznačajniji primjeri arhitektonskih spomenika sakralnog i profanog graditeljstva. Po svojoj sadržajnosti, načinu prezentiranja teme te metodičkom konceptu, udžbenik će omogućiti studentima proširivanje znanja, savladavanje i usvajanje temeljnih činjenica o arhitekturi i spomenicima, arhitektima, regionalnim posebitostima, oblikovnim i stilskim dosezima te novinama gotičke arhitekture.

ISBN 978-953-361-095-5