Ž. Macan
Frazeologija, učenje i poučavanje

Godina izdanja: 2019.

Cijena: 13,27€ (100,00 kn) (tiskano)
E-izdanje

Zbornik radova s Međunarodne znanstvene konferencije Slavofraz 2018: Frazeologija, učenje i poučavanje održane od 19. do 21. travnja 2018. na Filozofskome fakultetu u Rijeci sadrži 27 radova posvećenih pristupima frazeologiji u nastavnome procesu na svim obrazovnim razinama. Na tom su području važna i teorijska istraživanja i njihova praktična primjena – od kontrastivne frazeologije i frazeografije do strategija i vježbi u didaktičkome pristupu frazeologiji kao dijelu nastavnih sadržaja.