Zwischen Satz und Text
Autori: Suzana Jurin, Dario Maršanić

Znanstvena monografija pod nazivom Zwischen Satz und Text namijenjena je studentima, znanstvenicima i sveučilišnim profesorima koji se bave istraživanjem teorijske i primijenjene sintakse njemačkog jezika sa pragmatično- strukturalne, kao i kognitivno- lingvističke perspektive, kao i studentima poslijediplomskih i doktorskih studija iz područja germanističke lingvistike. Knjiga je napisana na njemačkom jeziku na 132 stranice tijela teksta, ukupno s uvodnom riječi 133 stranice. Osim navedenoga, knjiga daje pregled sadržaja, listu od 60 bibliografskih jedinica literature, popis shematskih prikaza, popis fotografija, popis tabličnih prikaza i registar pojmova.

Godina izdanja: 2023.
ISBN 978-953-361-1

Kupnja knjige moguća je uplatom na žiro račun Filozofskoga fakulteta u Rijeci. Podaci potrebni za plaćanje su:

Adresa:
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
Republika Hrvatska

MB: 03368491
MBS: 040116314
OIB: 70505505759
Žiro račun IBAN: HR9123600001101536455 kod Zagrebačke banke d.d.

Potvrdu o uplati potrebno je dostaviti izv. prof. Suzani Jurin (sjurin@ffri.uniri.hr) nakon čega će biti proslijeđeni pristupni podaci za e-izdanje knjige.

Cijena knjige je 45 eura.