Damir Purković
REALITETI TEHNIČKE KULTURE

Godina izdanja: 2015.

Cijena: 0,00 (E-izdanje – pregled); 20,00kn (e-izdanje – mogućnost ispisa)

U radu se iznosi pregled razvoja osnovnoškolske nastave tehničkog područja u RH, te rezultati istraživanja provedenog od 2012. do 2014. godine, koje je obuhvatilo reprezentativni uzorak učitelja tehničke kulture. Na temelju analize prikupljenih podataka, dobivenih anketnim, dokumentacijskim i terenskim istraživanjima, izneseni su relevantni statistički pokazatelji stanja u nastavi tehničke kulture i aktualni problemi ove nastave. Na temelju kvalitativne analize podataka izdvojene su glavne prepreke, uočeni trendovi i osnovne pretpostavke uspješne nastave tehničke kulture te su predložene smjernice za buduća istraživanja usmjerena razvoju ovog nastavnog područja.