J. Ledić, S. Staničić, M. Turk
KOMPETENCIJE ŠKOLSKIH PEDAGOGA

Godina izdanja: 2013.

Cijena: 10,62€ (80,00 kn)

E-izdanje: Kompetencije školskih pedagoga

Profesija školskog pedagoga u nacionalnim okvirima godinama nije bila u centru znanstveno-istraživačkog interesa, kao što se nije ni snažnije isticala važnost niti stavljao naglasak na sustavno stjecanje i usavršavanje kompetencija pedagoga. Dinamika promjena koje se događaju u sustavu europskih i hrvatskih obrazovnih politika, zahtijeva nova znanja i kompetencije svih dionika odgojno-obrazovnog procesa, od kojih su školski pedagozi zasigurno jedni od najznačajnijih.

Tekst monografije podijeljen je u dva dijela. U prvom se dijelu tema teorijski pozicionira, dok se u drugom dijelu prikazuju rezultati empirijskog istraživanja provedenoga na uzorku od 508 školskih pedagoga zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj.

U fokusu istraživanja bila su tri temeljna istraživačka pitanja: kako školski pedagozi procjenjuju važnost kompetencija potrebnih za njihov rad, kako procjenjuju doprinos visokoškolskog obrazovanja stjecanju pojedinih kompetencija, te kako procjenjuju doprinos programa stručnog usavršavanja stjecanju pojedinih kompetencija. Svrha je istraživanja svojevrsna posredna „inventarizacija“ svakodnevnih poslova pedagoga te uvid u doprinos inicijalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja stjecanju kompetencija za njihovo obavljanje, što bi trebalo poslužiti za razvoj preporuka za usavršavanje i (re)pozicioniranje uloge pedagoga u školama te doprinos jasnom definiranju kompetencijskog profila školskih pedagoga.

ISNB: 978-953-6104-99-4