V. Kovač, J. Ledić, S. Kušić (ur.)
KNJIGA SAŽETAKA: DOKON 2015.

Puni naslov:
Knjiga sažetaka: Doktorska konferencija za studente, voditelje i suradnike poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2015.

Godina izdanja: 2016.

Cijena: E-izdanje

Radi se o knjizi sažetaka izlaganja sa skupa „Doktorska konferencija za studente, voditelje i suradnike poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2015“. Uz sažetke izlaganja, u publikaciji su navedene osnovne informacije o skupu.

Konferencija DOKON 2015. održala se u petak 22. svibnja 2015. godine u Rijeci u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.