Goran Kalogjera (ur.)
MAKEDONCI U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

Godina izdanja: 2016.

Cijena: 11,95€ (90,00 kn)

Monografija o nacionalnoj manjini Makedonaca u Primorsko – goranskoj županiji tematski je podjeljena u 18 poglavlja s fotografijama kao dodatkom. Obrađuje sve aspekta života jedne manjine.Monografija započinje s pregledom hrvatsko – makedonskih dodira od glagoljaškog razdoblja do danas i  obuhvaća sve aspekte djelovanja Makedonaca kao posebnog etniteta u Hrvatskoj , odnosno na području Primorsko – goranske županije.