Goran Kalogjera
MAKEDONSKA KULTURA I CIVILIZACIJA

Godina izdanja: 2017.

Cijena: E-izdanje

Udžbenik  napisan za potrebe kolegija Makedonska kultura i civilizacija, koji u dvanaest poglavlja u potpunosti pokriva sve segmente makedonske kulturne baštine – književnost, jezik, kazalište, arhitekturu, povijest,  likovnu umjetnost, sakralnu umjetnost, školstvo, religijski aspekt, film,  usmenu književnost i folklor, ustroj i geografski položaj Makedonije s tri poglavlja o kulturnim dodirima Hrvata i Makedonaca kroz stoljeća.