K. Jovanović, S. Miljan (ur.)
ZBORNIK RADOVA S PRVE MEDIEVISTIČKE ZNANSTVENE RADIONICE U RIJECI

Godina izdanja: 2014.

Cijena: E-izdanje

Zbornik radova s Prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci predstavlja izlaganja sa istoimenog znanstvenog skupa, održanog u listopadu 2013. na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Medievistička radionica ima za cilj okupljanje mladih istraživača na početku karijere (uvjet sudjelovanja jest upisani ili završeni poslijediplomski doktorski studij) koji se bave nekim aspektom istraživanja srednjovjekovnog razdoblja na razini Hrvatske i Europe.

Ovaj Zbornik sadrži izlaganja dvanaest sudionika Radionice i to iz svake tematske sekcije po tri rada. Zastupljeni radovi u Zborniku predstavljaju raznovrsne teme recentnih istraživanja koje se dotiču hrvatskog i europskog srednjeg vijeka, a posebice su naglašene neke od sljedećih: politička povijest, plemstvo, institucije državne vlasti, književnost i pismenost hrvatskog i europskog srednjovjekovlja, sakralna umjetnost, arheološka istraživanja, svakodnevica, kulturni razvitak, kao i mnoge druge teme iz srednjovjekovne povijesti te društva i kulture.