Marina Vicelja-Matijašić
ISTRA I BIZANT
Neki povijesno-ikonografski aspekti u interpretaciji umjetnosti 6. stoljeća u Istri

Godina izdanja: 2007.

Cijena: 15,93 € (120,00 kn)

U knjizi se obrađuju odabrani fenomeni nastanka i razvoja umjetnosti na tlu Istre u 6. stoljeću, unutar Justinijanovog carstva. Autorica sintezno prikazuje osnovne okvire političke, gospodarske i kulturne povijesti šireg mediteranskog područja, kao uvod u zbivanja na istarskom poluotoku te precizno obrađuje pojedine teme ujetničke produkcije unutar recentnih rezultata povijesnih i arheoloških istraživanja. Posebno su zanimljive ikonografske interpretacije dekoracija kamene plastike liturgijske skulpture, te mozaika Eufrazijeve bazilike u Poreču i pulske Marije Formoze. Autorica, polazeći od biblijskog i tekstova teoloških rasprava 5. i 6. stoljeća, reinterpretira značenje ikonografskog prikaza u apsidi Eufrazijane. Istra se postavlja u središte velikih doktrinarnih disputa u 6. stoljeću, koje će imati jasne političke reperkusije, a u umjetnosti, dati impetus stvaranju velikih djela koja su obilježila europsku umjetnost. Ta su djela u istarskom prostoru značajna zbog unošenja “duha umjetnosti velikih centara”, pa iako nastaju u provincijskim gradićima, svojim odlikama pokazuju potpuno uklapanje u najvrsniji ciklus ranobizantske umjetnosti.