Marija Brala-Vukanović
PERSPECTIVES ON MEANING
An Introduction to Philosophical, Lexical and Cognitive Semantics

Godina izdanja: 2013.

Cijena: 15,93€ (120,00 kn) (nedostupna)

Knjiga se sastoji se od Predgovora, šest poglavlja te Apendiksa.

U prvome poglavlju autorica predstavlja osnovne semantike kao znanstvene discipline, razrađuje terminološku osnovu, te daje prikaz knjige. Drugo poglavlje posvećeno je filozofskoj semantici i nudi pregled glavnih filozofskih pravaca u sklopu kojih je, kroz povijest, razmatran pojam značenja. Treće poglavlje knjige bavi se tradicionalnim leksičkim pristupom značenju riječi. U poglavlju su obrađena temeljna leksikološka i leksikografska pitanja, a potom prelazi na detaljan pregled odnosa između leksičkih jedinica u jeziku. Poglavlje zaključuje pregled veze između jezika i korisnika, odnosno (nemogućnosti potpunoga) razgraničenja semantike i pragmatike.

Četvrto je poglavlje posvećeno suvremenom poimanju značenja unutar teorijskog okvira kognitivne semantike. Polazi se od prikaza temeljnih postavki kognitivne lingvistike, iza čega slijedi detaljna razrada osnovnih kognitivno-semantičkih teorijskih postavki i koncepata. Poglavlje zaključuje detaljni pregled novijih teorija vezanih za odnos jezika i misli, od Sapira i Whorfa, do univerzalija u jeziku (NSM). Posljednja dva poglavlja knjige jesu prikazi slučajeva (Case studies), kojima dodatno ilustriramo najsuvremenije, kognitivno-semantičke pristupe pojedinim pitanjima jezika odnosno značenja. Tako se peto poglavlje bavi sustavom engleskih članova, a šesto nudi analizu značenja sedam prostornih prijedloga. Knjigu zaključuje Apendiks u kojem su sabrani isječci iz tekstova odabranih autora o kojima se u knjizi govori.