Aneta Stojić
LEHR- UND ÜBUNGSGRAMMATIK DER DEUTSCHEN SPRACHE
Ein Handbuch für die Lehrveranstaltung „Grammatische Übungen“

Godina izdanja: 2014. (3. izdanje)

Cijena:E-izdanje (ograničen pristup – potrebna zaporka)

Sveučilišni udžbenik za obavezni kolegij Gramatičke vježbe I i Gramatičke vježbe II u okviru preddiplomskog sveučilišnog studija njemačkoga jezika i književnosti. U 10 poglavlja obrađuje se morfologija promjenjivih i nepromjenjivih vrsta riječi u njemačkome jeziku. Uz  teorijski prikaz sa svim relevantnim podacima o svakoj vrsti riječi, korisnicama se nudi veliki broj vježbi kako bi samostalno mogli uvježbati pojedine obrađene gramatičke pojave. Cilj udžbenika je olakšati i omogućiti korisnicima efikasno učenje i usvajanje gramatike njemačkoga jezika na B2-razini europskog jezičnog portfolija.